با کابل‌کشی ۱۳۲ کیلوولت پست امامیه به روشنایی  پایداری برق تبریز افزایش می‌یابد
با کابل‌کشی ۱۳۲ کیلوولت پست امامیه به روشنایی  پایداری برق تبریز افزایش می‌یابد
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در سومین جلسه‌ی کمیته‌ی پایداری تامین برق شهر تبریز، اجرای کابل‌کشی 132 کیلوولت از پست امامیه به پست روشنایی را یکی از مهمترین اقدامات جهت پایداری برق شهر تبریز عنوان کرد.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در سومین جلسه‌ی کمیته‌ی پایداری تامین برق شهر تبریز، اجرای کابل‌کشی ۱۳۲ کیلوولت از پست امامیه به پست روشنایی را یکی از مهمترین اقدامات جهت پایداری برق شهر تبریز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما؛  عادل کاظمی در این جلسه با پرداخت به آخرین وضعیت کابل‌کشی ۱۳۲ کیلوولت از پست امامیه به پست روشنایی گفت: در حال حاضر ۵/۱ کیلومتر از این مسیر ۵ کیلومتری، حفاری و کابل‌کشی شده است.

کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر از پست روشنایی تا چهارراه شهید بهشتی، حفاری و کابل‌کشی انجام شده است، ادامه داد: پیمانکاران این طرح تجهیزات لازم جهت کابل‌کشی در طول زمستان را دارا هستندو این عملیات در فصل زمستان نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته‌ی وی؛ اقدامات لازم در پست امامیه برای بهره‌برداری از کابل قدیمی ۱۳۲ کیلوولت به صورت ۲۰ کیلوولت در حال اجراست و این پروژه توسط دو پیمانکار شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان سومین جلسه‌ی کمیته‌ی پایداری تامین برق شهر تبریز تصریح کرد: پایداری برق شهر تبریز در ایام پیک و و گذراندن تابستانی بدون خاموشی یکی از مهمترین دغدغه‌های ما است و از حالا سناریوهای مختلفی همچون اجرای کابل‌کشی ۱۳۲ کیلوولت از پست امامیه به پست روشنایی، به مدار آوردن پست مارالان و بهره‌برداری از خطوط ۱۳۲ کیلوولت در سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت را از دیگر سناریوهای تامین برق مرکز شهر تبریز می‌توان ذکر کرد.