قهرمانی مدرسه طلوع در مسابقات بسکتبال بین مدارس شهرستان آذرشهر
قهرمانی مدرسه طلوع در مسابقات بسکتبال بین مدارس شهرستان آذرشهر
آرمان تبریز-اولین دوره مسابقات بسکتبال بین مدارس شهرستان آذرشهر با شرکت شش تیم و قهرمانی مدرسه طلوع و نایب قهرمانی مدرسه نمونه غفاری و سومی مدرسه شاهد به پایان رسید.

آرمان تبریز-اولین دوره مسابقات بسکتبال بین مدارس شهرستان آذرشهر با شرکت شش تیم و قهرمانی مدرسه طلوع و نایب قهرمانی مدرسه نمونه غفاری و سومی مدرسه شاهد به پایان رسید.
این رقابت ها به همت آموزش و پرورش شهرستان آذرشهر و با تلاش دو مربی پرتلاش آقایان امیر هرگلانی و بهنام مختاریان که از مربیان پایه و استعدادیاب شهرستان آذرشهر هستند برگزار شد.
لازم به ذکر است که آقای میثم خوش خبر نیز قضاوت مسابقات رو بر عهده داشت./ مهدی دهقانی