آغاز عملیات اجرایی کارخانجات تولید ۱۰۰ هزار تنی کاتد مجتمع مس سونگون
آغاز عملیات اجرایی کارخانجات تولید ۱۰۰ هزار تنی کاتد مجتمع مس سونگون
آرمان تبریز-در آخرین روز از پاییز سال ۱۳۹۸ با حضور مسولان کشوی و استانی عملیات اجرایی کارخانجات تولید ۱۰۰ هزار تنی کاتد مجتمع مس سونگون آغاز می شود.