نجات دو آذرشهری از چنگ قاتل نامرئی
نجات دو آذرشهری از چنگ قاتل نامرئی
آرمان تبریز-ساعت ۲۳ شب روز شنبه (دیشب)در محله پیرلر آذرشهر دونفر دچار مسمومیت با مونواکسید کربن و گاز گرفتگی شده بودند که خوشبختانه با حضور به موقع و اقدامات اولیه و انتقال فوری اورژانس آذرشهر از مرگ نجات یافتند.

آرمان تبریز-ساعت ۲۳ شب روز شنبه (دیشب)در محله پیرلر آذرشهر دونفر دچار مسمومیت با مونواکسید کربن و گاز گرفتگی شده بودند که خوشبختانه با حضور به موقع و اقدامات اولیه و انتقال فوری اورژانس آذرشهر از مرگ نجات یافتند.
به گزارش خبرنگار ما ،توصیه اورژانس و فوریتهای پزشکی به شهروندان این هست نکات ایمنی را در مورد گازگرفتگی در فصل سرما رعایت کنند و دودکش ها و وسایل گازسوز و بخاری ها رو چک کنند./خبر: مهدی دهقانی