سال ۹۷ سال سختی برای شهرداری‌های کشور بود
سال ۹۷ سال سختی برای شهرداری‌های کشور بود
آرمان تبریز-معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: سال ۹۷ سال سختی برای شهرداری‌های کشور بود اما عملکرد همکاران شهرداری تبریز در حوزه‌های مختلف نشانگر تلاش‌ آن‌ها برای مدیریت صحیح وضعیت است.

آرمان تبریز-معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: سال ۹۷ سال سختی برای شهرداری‌های کشور بود اما عملکرد همکاران شهرداری تبریز در حوزه‌های مختلف نشانگر تلاش‌ آن‌ها برای مدیریت صحیح وضعیت است.

به گزارش خبرنگار ما، مرتضی موحدنیا درجمع مدیران شهرداری تبریز، ثابت‌ماندن بودجه شهرداری تبریز در سال ۹۸ را حاوی چند پیام دانست و گفت: مهم‌ترین پیام این است که می‌خواهیم بودجه کاملا شفاف باشد و درباره میزان وصولش پاسخگوی شورای شهر و دستگاه‌های نظارتی خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی شهردار تبریز تشریح کرد: بودجه شهرداری تبریز در سال ۹۷، دو هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بود که همین رقم را برای سال ۹۸ تدوین کردیم اما ۱۱۲ میلیارد تومان توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز کاهش یافت.

موحدنیا خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها شهرداری تبریز هزینه‌های جاریاش را نسبت به سال ۹۷ ثابت نگه می‌دارد و این برای مدیران شهرداری سخت خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای سال ۹۸ پروژه‌های عمرانی نیز در بودجه در نظر گرفته شده است که طبق نظر اعضای شورای شهر تبریز حتما باید پروژه‌ها اجرایی شوند.