تجهیز کارگاه اجرای پروژه تعریض جاده زباله‌گاه مرکزی تبریز تجهیز کارگاه اجرای پروژه
تجهیز کارگاه اجرای پروژه تعریض جاده زباله‌گاه مرکزی تبریز تجهیز کارگاه اجرای پروژه
آرمان تبریز-در راستای تسهیل در تردد ماشین آلات سنگین و به منظور آغاز عملیات پروژه تعریض جاده زباله گاه مرکزی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز، کارگاه اجرائی این پروژه تجهیز شد.

آرمان تبریز-در راستای تسهیل در تردد ماشین آلات سنگین و به منظور آغاز عملیات پروژه تعریض جاده زباله گاه مرکزی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز، کارگاه اجرائی این پروژه تجهیز شد.
به گزارش آرمان تبریز-با توجه به قرار گرفتن جاده مرکز دفن فنی و مهندسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در حوزه استحفاظی منطقه۶ تبریز و نیاز به تعریض جاده حد فاصل ورودی آناخاتون تا زباله گاه مرکزی جهت تسهیل در تردد ماشین آلات سنگین حمل پسماند، که روزانه حدود ۱۲۰۰تن پسماند به این مرکز انتقال می یابد و همچنین به منظور جلوگیری از تصادفات و خطرات ناشی از آن، کارگاه مربوط به اجرای این پروژه تجهیز شد.
این پروژه با اعتبار بالغ بر ۱۸میلیارد ریال و به طول ۴ کیلومتر به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه۶ تبریز و از طریق سازمان عمران شهرداری تبریز اجرا می شود.