هدف از اجرای این طرح کاهش تقاضای سفر درون شهری است
هدف از اجرای این طرح کاهش تقاضای سفر درون شهری است
آرمان تبریز-مدیرعامل سامانه آذرپارک گفت :هدف از اجرای طرح پارک حاشیه‌ای توزیع عادلانه پارک خودردربین شهروندان است.

آرمان تبریز-مدیرعامل سامانه آذرپارک گفت :هدف از اجرای طرح پارک حاشیه‌ای توزیع عادلانه پارک خودردربین شهروندان است.
به گزارش خبرنگار ما؛علیرضا میدانی درمصاحبه با خبرنگاران افزود ؛هدف از اجرای این طرح، کاهش تقاضای سفر درون شهری است ودرآمد حاصل از اجرای این طرح برای برای احداث پارکینک‌های عمومی در شهردارها توسط شهرداری ها می باشد.
وی تصریح کرد؛ این طرح در سال ۹۶ بعد از ثبت برند، توسط تیم فنی و بومی تشکیل شد که مجموعه ای از کارشناسان نخبه‌ برای مدیریت کنترل هوشمند پارک حاشیه‌ای به صورت پایلوت دربرخی شهرها به اجرا در آمد.

میدانی اظهارکرد؛ درسال ۹۴ طبق مصوبه‌ی هیئت دولت، مقررشد هزینه‌های پارک حاشیه‌ای به صورت الکترونیکی دریافت شودکه دراین اثنا با بکارگیری کارکنان و ارائه‌ آموزش‌های لازم از جمله آموزش‌ فنی، برخورد مناسب با شهروندان، روانشناسی … به پارکبانان، براساس مصوبه‌ی دولت عملیاتی گردید .

مدیرعامل شرکت آیریک راه( سامانه آذرپارک) با اشاره به طراحی سامانه آذرپارک از سال ۹۶، گفت: سال ۹۸ قرارداد سامانه‌ی آذر پارک درراستای مدیریت پارک حاشیه‌ای با شهرداری تبریزمنعقد شد و به مدت ۵ سال این قرارداد به امضا رسید.

میدانی در خصوص نحوه اعمال هزینه پارک حاشیه ای افزود؛ هزینه‌ی یک ساعت پارک حاشیه‌ای خودروها، یک هزار و ۳۱۰ تومان است، گفت:که طبق مصوبه، نیم ساعت اول پارک خودروها در حاشیه‌ی خیابان‌ها به صورت رایگان کاملا اجرا میشود.

وی درادامه با اشاره به تعداد پارکبان شاغل در سطح تبریزگفت: با توجه به این که درقرار داد ما ۱۵۵ پارکبان منعقد شده اما هم اینک نزدیک به ۲۰۰ نفرپارکبان به صورت تمام شیفت یا دو شیفت در سامانه‌ی آذرپارک مشغول به کار و فعلیت می نمایند.
وی خاطر نشان شد؛ از مجموعه درآمد حاصله از این طرح ۳۵ درصد متعلق به شهرداری است، وبقیه درآمدها نیز صرف هزینه‌های پرسنل وسایرموارد شرکت می‌شود.
میدانی تاکید کرد؛هزینه حقوق ماهانه شرکت درقبال دستمزد کارکنان نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان است و بیش ازحدود ۱۱۰۰میلیارد ریال هزینه‌ی بیمه‌ی کارگران واریز می شود.

وی درمورد بکارگیری کارکنان نیز یادآورد شد؛با توجه به آسیب پذیربودن برخی ازاقشار جامعه سعی کرده ایم ازنهادی که به نوعی موضوع خدمات محوری به جامعه را بیشتر مورد توجه قرار داده انداززیرمجموعه آنان درجذب نیرواستفاده کنیم که در این راستا تاکنون ۲۰ نفر ازمددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۱۰ نفر نیزازافراد تحت پوشش بهزیستی استان ودهها نفر از مجموعه های … دراجرای طرح آذر پارک جذب کرده ایم.

مدیرعامل شرکت آیریک راه( سامانه آذرپارک) درخصوص تعیین تکلیف شارژهای باقی مانده درسوئیچ‌های شهروندان درعهده شرکت قبلی نیزگفت: این سوئیچ‌ها مرتبط با شرکت ما نبوده  اما طی مکاتباتی که با شهرداری انجام دادیم، آمادگی خود را برای انتقال شارژهای سوئیچ به کیف پول شهروندان را اعلام کردیم و سعی می نماییم در حق شهروندان اجحاف نشود .

در ادامه این نشست بابک میدانی- مدیرفنی شرکت آیریک راه( سامانه آذرپارک) طی سخنانی گفت: طبق قرارداد چهارهزارو۴۰۰ جایگاه پارک درسطح شهرتبریز شناسایی شده است ودرحال حاضر۴۰ هزارنفر کاربرفعال ازاپلیکیشن آذرپارک بهره می برند.
مدیرفنی شرکت آیریک راه( سامانه آذرپارک) همچنی خبرازراه اندازی کارواش سیارتوسط این شرکت در کنارسامانه آذرپارک داد و افزود، در آینده نزدیک کارواش سیاراین شرکت رونمایی شده و برای ارایه خدمات به شهروندان شروع به فعالیت درسطح شهربا تکنولوژی نانوخواهد نمود.

وی در پایان ازراه اندازی سامانه‌ی پیامک آذر پارک داد و تاکید نمود: شهروندان می‌توانند هنگام خروج از پارک با انتخاب گزینه‌ اتمام پارک دراپلیکیشن ، این پیامک را رد و بدل نمایند .