تیم دومیدانی صنعت آب و برق آذربایجان شرقی مقام نخست مسابقات برادران وزارت نیرو را کسب کرد
تیم دومیدانی صنعت آب و برق آذربایجان شرقی مقام نخست مسابقات برادران وزارت نیرو را کسب کرد
آرمان تبریز- درسری مسابقات دومیدانی برادران وزارت نیرو تیم صنعت آب و برق آذربایجان شرقی توانست مقام اول این دوره ازمسابقات را از آن خود نماید.

آرمان تبریز- درسری مسابقات دومیدانی برادران وزارت نیرو تیم صنعت آب و برق آذربایجان شرقی توانست مقام اول این دوره ازمسابقات را از آن خود نماید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در مسابقات سراسری دومیدانی برادران وزارت نیرو که در کرج برگزار گردید تیم دومیدانی تیم صنعت آب و برق استان موفق شد در بین تیم های شرکت کننده به مقام قهرمانی در این دوره از مسابقات دست یابد.
شایان ذکر است همکاران در انفرادی مهدی گلبازی در دو ۸۰۰ متر مقام سوم ومحمد طوسی در دو ۱۰۰۰ متر مقام سوم ، سجاد ابراهیمی اول گروهی دوی چهارصد متری در صد متر امدادی و محمد سرابی مقام اول ۲۰۰ متر را کسب کردند. .
همچنین در مسابقات آمادگی جسمانی نیز تیم صنعت آب و برق آذربایجان شرقی آقای محمد سرابی توانست مقام دوم را کسب نماید.