برگزاری نشست کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
برگزاری نشست کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-نشست کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با حضور مدیر عامل شرکت ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضای کارگروه توسعه مدیریت در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

آرمان تبریز-نشست کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با حضور مدیر عامل شرکت ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضای کارگروه توسعه مدیریت در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛درابتدای این نشست مصوبات جلسه قبلی کمیسیون توسعه مدیریت بررسی شده و همکاران ذینفع گزارش کوتاهی از روند پیشرفت و اجرای هرکدام از مصوبات ارائه دادند.
در ادامه دستورکارهای جلسه حاضر قرائت و ضمن بررسی آنها از نقطه نظر کارشناسی تصمیمات مقتضی صورت گرفت.
در انتهای جلسه مدیر عامل شرکت و معاونت توسعه مدیریت به بیان نکته نظرات خود در ارتباط با موضوعات جلسه و بطور کلی برنامه های تحول اداری بشرح ذیل پرداختند.
مدیر عامل شرکت با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب استان یک شرکت خدماتی بوده و تامین اساسی ترین نیاز شهروندان را برعهده دارد تاکید نمودند که باید تاثیر برنامه ها و فعالیت های شرکت در مشترکین نیز مشخص شده و باید نظرات آنها در این ارتباط اخذ گردد.
معاونت توسعه مدیریت با اشاره به دستور کار های جلسه ضمن تقدیر از همکاران در ارتباط با اقدامات انجام یافته در زمینه سلامت اداری بیان نمودند که باید هدف شرکت در این زمینه جنبه پیشگیرانه داشته باشد یعنی طوری برنامه ریزی نماییم که با اصلاح فرایند ها و رویه ها ظرفیت استفاده از تخطی را به حداقل برسانیم.