درحوزه دفاع دریایی دست برتر منطقه هستیم/روزنه ای برای نفوذدشمن درحوزه دریا باز نمانده است
درحوزه دفاع دریایی دست برتر منطقه هستیم/روزنه ای برای نفوذدشمن درحوزه دریا باز نمانده است
آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: در حوزه دفاع دریایی با تولید ناوشکن های کلاس مختلف دست برتر منطقه هستیم و به چنان  قدرتی در حوزه دریا دست یافته ایم که روزنه ای برای نفوذ دشمن در حوزه دریا باز نمانده است که بخواهد گزندی از راه آب ها به  ایران اسلامی وارد نماید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ امیر دریادار رستگاری در هفتمین جشنواره مالک اشتر سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع که با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع دریایی و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد با اشاره به پیشرفت های این سازمان در تولید دستاوردهای دریایی اظهار داشت: پیشرفت یک کشور در حوزه تولیدات دریایی نشاندهنده پیشرفت یک کشور در حوزه های علمی متخلف است؛ چرا که محصولات دفاعی دریایی ابعادی چند وجهی دارد که همه ابعاد آن برای از قوه به فعل درآمدن در قالب یک محصولی مانند “ناو” باید پیشرفته، به روز و متناسب با استاندارد های بین المللی باشد.

امیر رستگاری با بیان اینکه سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به عنوان یک سازمان پویا و پیشرفته در داخل و سازمانی با قدرت بازدارنده و توسعه یافته در خارج، کاملاً شناخته شده است  افزود: پیشرفت های این سازمان با رویکرد جوانگرایی و تکیه برظرفیت های نخبگان این مرز و بوم حاصل شده است.

مدیر عامل سازمان صنایع دریایی با بیان اینکه در حوزه دفاع دریایی با تولید ناوشکن های کلاس مختلف دست برتر منطقه هستیم گفت: به چنان  قدرتی که در حوزه دریا دست یافته ایم که روزنه ای برای نفوذ دشمن در حوزه دریا باز نمانده است که بخواهد گزندی از راه آب ها به  ایران اسلامی وارد نماید.

امیر رستگاری با تشریح اقدامات مجموعه عقیدتی سیاسی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع  در حوزه عمق بخشی و بصیرت افزایی کارکنان تصریح کرد: فکر انقلابی، کار جهادی و نگرش آگاهانه کارکنان نسبت به فعالیت های اثربخش و قدرت زا از مولفه های اساسی پیشرفت سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع بوده است.