شهردار منطقه ۵ تبریزخبر داد : آغاز جدول گذاری فاز دوم بزرگراه دوکمال
شهردار منطقه ۵ تبریزخبر داد : آغاز جدول گذاری فاز دوم بزرگراه دوکمال
آرمان تبریز-با پایان یافتن زیرسازی ، جدول گذاری فاز دوم بزرگراه دوکمال نیز شروع شد.

آرمان تبریز-با پایان یافتن زیرسازی ، جدول گذاری فاز دوم بزرگراه دوکمال نیز شروع شد.
به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میرعلی‌ اصغر نساج غازانی این مطلب را اعلام کرد و افزود: فاز دوم دوکمال به طول هزار و ۵۰۰ متر و عرض ۶۰ متر در حد فاصل بارنج تا کوی استانداری در حال اجرا شدن می باشد. او در ادامه با بیان اینکه فاز اول این پروژه با هزار میلیارد ریال هزینه از شفیع زاده تا بارنج به بهره برداری رسیده‌ است افزود: این پروژه جزو طرح های عمرانی مهم تبریز محسوب می شود.
شهردار منطقه پنج همچنین تصریح کرد: بزرگراه دوکمال از نظر تملک جزو بزرگترین پروژه های مسیرگشایی شهرداری محسوب می شود. مهندس نساج به اجرای فاز دوم پروژه اشاره کرد و گفت: احداث دیوار سنگی پروژه به منظور هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری ازآثار تخریبی سیل ناشی از بارش های شدید در کنار جدول گذاری وزیرسازی از قسمت های اصلی عملیات عمرانی پروژه است.