قدردانی ازمدیر امور آب و فاضلاب بستان آباد در استان آذربایجان شرقی
قدردانی ازمدیر امور آب و فاضلاب بستان آباد در استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-رئیس اداره برق بستان آباد در راستای همکاری در اجرای سیاست های پیک سایی وزارت نیرو و و شرکت توانیر توسط امور آب و فاضلاب بستان آباد از مدیر امور آب و فاضلاب این شهر قدردانی نمود.

آرمان تبریز-رئیس اداره برق بستان آباد در راستای همکاری در اجرای سیاست های پیک سایی وزارت نیرو و و شرکت توانیر توسط امور آب و فاضلاب بستان آباد از مدیر امور آب و فاضلاب این شهر قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ، عظیم اصغری مدیر توزیع برق بستان اباد با اهداء لوح سپاس از مهندس گلوانی مدیر امور آب و فاضلاب بستان آباد و مجموعه همکاران منطقه بخاطر همکاری با اداره برق بستان آباد در اجرای سیاست های پیک سایی وزارت نیرو و شرکت توانیر ، تشکر و قدردانی کردند .