مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد: با تغییر اقلیم آب و هوایی قبض گاز شهرهای شندآباد و کوزه کنان تعدیل می گردد
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد: با تغییر اقلیم آب و هوایی قبض گاز شهرهای شندآباد و کوزه کنان تعدیل می گردد
آرمان تبریز-با تغییر اقلیم آب و هوایی شهرهای شندآباد و کوزه کنان ، قبوض گاز صادره برای این شهرها نیز تعدیل خواهد شد.

آرمان تبریز-با تغییر اقلیم آب و هوایی شهرهای شندآباد و کوزه کنان ، قبوض گاز صادره برای این شهرها نیز تعدیل خواهد شد.
به گزارش  خبرنگار ما در تبریز؛ مدیرعامل شرکت گاز استان از تصویب تغییر اقلیم های آب و هوایی شهرهای شندآباد و کوزه کنان توسط سازمان هواشناسی کشور خبر داد و گفت: به دنبال این تغییر در اقلیم بندی شهرهای مذکور، قبوض گاز بهاء کاهش می یابد.
سیدرضا رهنمای توحیدی بیان کرد: در محاسبه گازبها برای فصول گرم سال اقلیم بندی در نظر گرفته نمی شود اما در فصول سرد سال این مسئله لحاظ می گردد.
وی تصریح کرد: با تغییر اقلیم آب و هوایی این دو شهر از اقلیم ۲ به اقلیم ۱ ، یک ماه به ماه های سرد در این دو شهر افزوده می گردد که از این دوره در قبوض صادره اعمال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان در بخش دیگری از سخنان خود بر مدیریت مصرف گاز طبیعی تأکید و اظهار داشت: مدیریت مصرف و رعایت نکات ایمنی گاز طبیعی ، ضامن گذر از زمستان سرد سال توآم با جریان مستمر گاز طبیعی خواهد بود.