کارگاه خبرنویسی بودجه در شهرداری تبریزبرگزار شد
کارگاه خبرنویسی بودجه در شهرداری تبریزبرگزار شد
آرمان تبریز-کارگاه خبرنویسی بودجه با تدریس محمدباقر بهشتی برگزار شد.

آرمان تبریز-کارگاه خبرنویسی بودجه با تدریس محمدباقر بهشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ این کارگاه عصر روز گذشته توسط معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در ساختمان شهرداری مرکز برگزار شد.

محمدباقر بهشتی، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز به عنوان مدرس این کارگاه از مبانی اقتصادی و اصطلاحات بودجه در نگارش خبر سخن گفت.

با توجه به اینکه ایجاد شفافیت در تدوین بودجه یکی از اصلی ترین سیاست های مدیریت شهری تبریز به شمار می آید، کارکنان ارتباطات مناطق و سازمان های شهرداری تبریز در این کارگاه حضور داشتند و با اصلی ترین مباحث بودجه آشنا شدند.