اولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور راه اندازی شد
اولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور راه اندازی شد
آرمان تبریزاولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور در بیمارستان امام رضا(ع) تبریزراه اندازی و اولین بیمار آن پذیرش شد.

آرمان تبریزاولین دستگاه آنژیوگرافی Biplane شمال غرب کشور در بیمارستان امام رضا(ع) تبریزراه اندازی و اولین بیمار آن پذیرش شد.
به گزارش آرمان تبریز ،محمد علیزاده رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز در این خصوص اظهار داشت: دستگاه آنژیوگرافی مستقر در این مرکز برای اولین بار در نوع خود (BIPLANE) در شمال غرب کشور نصب و راه اندازی شده و به غیر از عروق قلبی تمامی اینترونشنهای عروق محیطی و عروق مغزی را می توان با این دستگاه انجام داد.
علیزاده افزود: با توجه به نیازی که به راه اندازی این دستگاه در تبریز دیده می شد با صلاح دید و هماهنگی های لازم و پیگیری هایی که توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این باره به عمل آمد این دستگاه از یکی از کشور اروپایی خریداری و راه اندازی شد.
رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز ادامه داد: این دستگاه با هزینه ای بالغ بر ۹ میلیارد تومان خریداری ،نصب و راه اندازی شده است که امیدواریم بخشی از مشکلات بیماران مراجعه کننده را رفع نماید.
وی با اشاره به پذیرش اولین بیمار و آنژیو گرافی موفقیت آمیز اضافه کرد: در حال حاضر پذیرش بیماران به صورت دو نوبت صبح و عصر انجام گرفته و امیدواریم بتوانیم بر تعداد بیماران پذیرش شده بی افزاییم.