طرح افزایش مشارکت مشترکان خانگی و تجاری در مدیریت بار
طرح افزایش مشارکت مشترکان خانگی و تجاری در مدیریت بار
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با اجرای طرح افزایش مشارکت مشترکان خانگی و تجاری امیدواریم شاهد کاهش پیک به مقدار 33 مگاوات از این بخش باشیم.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با اجرای طرح افزایش مشارکت مشترکان خانگی و تجاری امیدواریم شاهد کاهش پیک به مقدار ۳۳ مگاوات از این بخش باشیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛  عادل کاظمی با بیان اینکه مشترکان خانگی و تجاری ۹۰ درصد از کل مشترکان صنعت برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۵۰درصد از سهم مصرف کل کشور در این دو بخش مصرف می‌شود و با بررسی‌های انجام شده پتانسیل بهینه‌سازی و کاهش مصرف در این دو بخش بسیار بالاست لذا با انجام مدیریت مصرف و ارائه طرح‌های پاسخگوئی بار مناسب (طرح‌های تشویقی) می‌توان به صنعت برق جهت گذر از پیک تابستان کمک شایانی کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح افزایش مشارکت مشترکان خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط نهادهای تجمیع‌کننده پاسخگویی بار، یکی از راهکارهای جلب همکاری این مشترکان است، تصریح کرد: این آیین‌نامه پیرو سفارش شرکت توانیر توسط پژوهشگاه نیرو و با بهره‌گیری از مطالعات و تجارب داخلی و خارجی به منظور کاهش نیاز مصرف شبکه سراسری برق کشور با استفاده از تعامل با مشترکان خانگی و تجاری (شامل مصارف اختصاصی و اشتراکی) از طریق نهادهای تجمیع‌کننده پاسخگویی بار با استفاده از روش‌های نوین تدوین شده است.

کاظمی در پایان یادآور شد: با توجه به تکلیف ابلاغی از سوی شرکت توانیر پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح در سال ۱۳۹۹ به میزان هزار مگاوات در کل کشور کاهش پیک به همراه داشته باشد. سهم شرکت توزیع نیروی برق تبریز از این کاهش پیک ۳۳ مگا وات می‌باشد که امید است با مشارکت مشترکان خانگی و تجاری به این مهم دست یابیم و تابستان بدون خاموشی پیش رو داشته باشیم.