تدوین سیاست های کلی و اولویت های بودجه ۹۹ شهرداری تبریز
تدوین سیاست های کلی و اولویت های بودجه ۹۹ شهرداری تبریز
آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز برنامه محور بودن، شفاف سازی، پروژه محور بودن، ساماندهی نیروی انسانی، احداث فضای سبز، محله محور بودن و تداوم نهضت آسفالت را از اولویت های بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز عنوان کرد.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز برنامه محور بودن، شفاف سازی، پروژه محور بودن، ساماندهی نیروی انسانی، احداث فضای سبز، محله محور بودن و تداوم نهضت آسفالت را از اولویت های بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ عصر امروز طی جلسه ای با حضور ایرج شهین باهر شهردار تبریز، محمدحسین بهشتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر، موسایی قائم مقام شهردار تبریز و جمعی از معاونان شهردار تبریز سیاست های کلی و اولویت های بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز تدوین شد.

مرتضی موحدنیا با اشاره به برگزاری این جلسه و سیاست های کلی شهرداری تبریز در تدوین بودجه سال ۹۹، گفت: نخستین موردی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته می شود، برنامه محور بودن آن است و با توجه به اینکه چشم انداز و برنامه پنج ساله تدوین شده است، بودجه سال ۹۹ برشی از برنامه پنج ساله خواهد بود.

اوادامه داد: شفاف سازی و پروژه محور بودن بودجه، از دیگر سیاست هایی است که در بودجه ۹۹ به آن توجه می شود و بر این اساس، زمان شروع و پایان پروژه و همچنین هزینه مدنظر برای آن باید در بودجه درج شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز اظهار کرد: در بودجه سال ۹۹، ساماندهی نیروی انسانی شهرداری تبریز و احداث فضای سبز جزو اولویت های شهرداری است بطوریکه شهرداری در تبصره های بودجه املاکی که در اختیار دارد، یا تبدیل به فضای سبز کند و یا با درآمد ناشی از فروش آن املاک، باغات داخل شهر را خریداری کند.

اومحله محور بودن پروژه ها را از دیگر سیاست های تدوین بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز دانست و گفت: یکی دیگر از اولویت های بودجه ۹۹ شهرداری تبریز، محله محور بودن پروژه ها است و طی آن مقرر شده تا پارک های محله ای که در سال ۹۸ احداث شده بود، در سال آینده نیز ادامه یابد.

موحدنیا ضمن تاکید بر تداوم اجرای نهضت آسفالت در تبریز، عنوان کرد: قرار است بودجه سال ۹۹ سازمان فناوری شهرداری تبریز متفاوت از سال های گذشته و بصورت متمرکز باشد تا این سازمان به عنوان لکوموتیو شهرداری تمام اطلاعات و آمار شهرداری را جمع کرده و آن را تدوین و ارائه کند.