زنان به لحاظ فرهنگی و سنتی دیرتر وارد حوزه مشارکت سیاسی  و اجتماعی شده اند
زنان به لحاظ فرهنگی و سنتی دیرتر وارد حوزه مشارکت سیاسی  و اجتماعی شده اند
آرمان تبریز- خاطره کلیبری از فعالین سیاسی و اجتماعی تبریز مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری تبریز است هست که مصاحبه با نشریه صدای زنان به عمل آورده که عین مصاحبه در ذیل بازنشر می شود .

آرمان تبریز- خاطره کلیبری از فعالین سیاسی و اجتماعی تبریز مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری تبریز است هست که مصاحبه با نشریه صدای زنان به عمل آورده که عین مصاحبه در ذیل بازنشر می شود .

_ لطفا خودتان را معرفی کنید

_بنده خاطره کلیبری ،متولد سال ۱۳۵۸،کارمند رسمی آموزش و پرورش با ۲۰سال سابقه آموزشی ،اجرایی و مدیریتی ،فوق لیسانس علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی هستم .فعلا به عنوان مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری تبریز در خدمت همشهریان عزیز هستم .همزمان با شغل شریف معلمی فعالیت فرهنگی و سیاسی مداوم نیز داشته ام .

_زنان چرا نباید به مو ضوعانتخابات بی تفاوت باشند ؟

_فارغ از جنسیت هر انسانی که زندگی اجتماعی را انتخاب کرده است نمی بایست و نمی تواند به مسائل سیاسی و اجتماعی که تاثیر مستقیم درحوزه های عمومی و فردی زندگی او دارد بی تفاوت و بی توجه باشد .

نیازهای ذاتی بشر برای زندگی اجتماعی باعث به وجود آمدن نهادها و گروه های مختلف شد وبهمرور،زمان ساختارهای این نهاد ها قانونمند تر گشت و تجربه های مختلف حکمرانی انسان ،اورا به پای صندوق های رای و انتخابات کشید و به تجربه دریافت که بهترین روش حکمرانی گرفتن مشروعیت حکومت از رای مردم است .

بنا براین مشارکت در انتخابات وسهیم شدن در سیاست گذاری های بزرگ و کوچک یکی از ارکان رسیدن جامعه مطلوب می باشد .

مطالعه تاریخی حضور زنان در عرصه های سیاسی ،اجتماعی نشان می دهد. زنان به لحاظ فرهنگی و سنتی دیرتر وارد حوزه مشارکت سیاسی  و اجتماعی شده اند.

اما با تحولاتی که در ساختار اجتماعی جوامع به وجود آمد به مرور روند مدیریت واداره کرد ،جوامع مختلف به سوی مشارکت زنان پیش رفت و البته تلاش زنان پیشرو همدراین روند بسیار اثر گذاربوده است

آنچه در شرایط فعلی مورد اجماع تمامی سیاست گزاران و اندیشه ورزان است ،این است که توسعه پایدار بدون حضور و مشارکت واقعی زنان در کلیه حوزه های سیاسی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی ممکن نیست ،پس زنان تنها نباید نسبت به انتخابات بی تفاوت باشند بلکه برای جبران کردن نقض تاریخی تحمیل شده ایی که آنان را از حضور در عرصه های مختلف منع کرده بود ،می بایست مشارکت فعال تر و بیشتری داشته باشند ،البته خوانندگان محترم استحضار دارند که شرکت در انتخابات تنها شکل اولیه مشارکت می باشد و مراتب دیگر مانند حضور در احزاب و عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریتی و….اشکال دیگر ورده های دیگر هرم قدرت ،زنان راه درازی د  پیش دارند .

لازم با توضیح است با عزم و اراده و برنامه ریزی معاونت زنان ریاست جمهوری و نگاه عدالت محور یازدهم و دوازدهم شاهد حضور زنان در رده هایی از مدیریت هستیم که جای امیدواری و البته تلاش بیشتر می باشد ،چرا که هنوز با مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم .

_نقش زنان در  انتخابات افراد اصلح چقدر می تواند موثر می باشد ؟

_بنده به این سوال هم نگاه جنسیتی ندارم هر عضو هر عضو جامعه فارغ از جنسیت در سایه شناخت ،مطالعه ، بازنگری سوابق علمی ،اجرایی، کاری و ..می تواند انتخاب صحیح و درستی انجام دهد .البته بهتر است روند انتخاب کردن و انتخابات به سمت برنامه محوری پیش برود .

به طوری که انتخاب کنندگان باید با توجه به برنامه های افراد رای دهند و این ممکن نخواهد شد مگر این که زمینه حضور و فعالیت احزاب به معنای واقعی در  جامعه فراهم گردد.

در شرایط فعلی نیز دو جریان سیا سی اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات حضور دارند که مطالعه برنامه ها به این جریان های فکری سیاسی می تواند راهگشای شهر وندان در انتخابات باشد ،هر چند در نبود تحزب واقعی این روش هم آسیب ها و موانعی دارد ولی به نظر من همچنان بهتر از رای به افراد می باشد .

اگر در روش های اجراو حیطه ی عمل موانع و مشکلاتی وجود دارد باید در صدد رفع مشکلات موجود باشیم نه این که روشی پذیر فته شده و منطقی را کلا نادیده بگیریم .