۶هزار میلیارد اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کافی نیست
۶هزار میلیارد اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کافی نیست
آرمان تبریز-نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:در لایحه بودجه سال آینده حداقل باید با اضافه کردن ۴ هزار میلیارد تومان میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش ‌دهیم.

آرمان تبریز-نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:در لایحه بودجه سال آینده حداقل باید با اضافه کردن ۴ هزار میلیارد تومان میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش ‌دهیم.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص بودجه مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده رقم ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که کافی نیست.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده حداقل باید با اضافه کردن ۴ هزار میلیارد تومان میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش ‌دهیم، تصریح کرد:در حال حاضر مابه‌التفاوت مربوط بهحقوق بازنشستگان بیشتر از اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در حقوق دریافتی بازنشستگان اختلاف بسیار زیادی وجود دارد، عنوان کرد: در طی سال‌های گذشته میزان دریافتی بازنشستگان شکاف بسیار عمیقی با حقوق شاغلان هم ردیف پیدا کرده و نیاز به اعتبار بیشتری دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در مجلس تمام تلاش خود را با استفاده از منابع شرکت‌ها برای افزایش منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام می‌دهیم.