کسب مقام برتر توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی
کسب مقام برتر توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی در بین 31 استان موفق به کسب مقام برتر شد.

آرمان تبریز-شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی در بین ۳۱ استان موفق به کسب مقام برتر شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ جلسه ای که به همین منظور در سالن اجلاس شرکت آبفای کشور ترتیب یافته بود بر اساس رای هیات داوران نخستین جشنواره دو سالانه انتخاب محصولات فرهنگی ، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه برتر در بخش عکس شده است.

شایان ذکر است لوح سپاس از جانب حمید رضا جانباز رییس هییت مدیره و مدیر عامل آب و فاضلاب کشور و با دست مبارک معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری، مدیر کل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی آب و فاضلاب کشور و نماینده مرکز همکاری های خاورمیانه ژاپن دکتر اوتا به روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی اهداء شد.َ