افزایش میزان مطالعه شهروندان تبریزی از دغدغه‌های اصلی اعضا شورای شهر است
افزایش میزان مطالعه شهروندان تبریزی از دغدغه‌های اصلی اعضا شورای شهر است
آرمان تبریز- رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز، افزایش میزان مطالعه در شهر تبریز را یکی از دغدغه های اصلی اعضا شورای شهر عنوان کرد.

آرمان تبریز- رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز، افزایش میزان مطالعه در شهر تبریز را یکی از دغدغه های اصلی اعضا شورای شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما، شکور اکبرنژاد در گفتگو با برنامه تلویزیونی «تبریزیم» با اشاره به سرانه مطالعه در کشور اظهار داشت: ارزش هر ملت به میزانی است که کتاب می خواند.

او میزان مطالعه شهروندان یک کشور را در توسعه آن کشور موثر دانست و اضافه کرد: میزان سرانه مطالعه یک کشور با توسعه آن کشور ارتباطی مستقیم دارد و شهروندان برای توسعه کشور خود باید میزان مطالعه خود را افزایش دهند.

اکبرنژاد در ادامه با اشاره به نقش آموزش‌های شهروندی در فرهنگ سازی گفت: در این زمینه نیز اقداماتی از قبیل گردآوری کتابچه های آموزش شهروندی در حوزه های مختلف با مشارکت شهرداری تبریز و آموزش و پرورش صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه تبریز در زمینه چاپ این کتابچه ها پیشگام است افزود: دیگر نهادهای اجرایی در شهر تبریز نیز باید فعالیت‌های موثر و بیشتری در راستای فرهنگ سازی داشته باشند.