بازدیدفرماندارتبریز ازبیمارستان سینا
بازدیدفرماندارتبریز ازبیمارستان سینا
آرمان تبریز-فرماندار تبریزگفت: سلامت مردم اولویت دولتمردان و جزو تاکیدات استاندارمحترم می باشد.

آرمان تبریز-فرماندار تبریزگفت: سلامت مردم اولویت دولتمردان و جزو تاکیدات استاندارمحترم می باشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس مهدوی با حضور در بیمارستان سینا از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید و از نزدیک در جریان ارائه خدمات به مراجعه کنندگان قرار گرفت.

فرماندار تبریز در حاشیه این بازدید بهداشت ودرمان را از مباحث مهم وحقوق عامه مردم دانست و افزود: سلامت مردم اولویت دولتمردان و جزو تاکیدات استاندارمحترم می باشد و در این راستا ارائه خدمات مطلوب برای آرامش روحی وروانی مردم از هر موضوع دیگری بیشتر حائز اهمیت می باشد.
مهندس مهدوی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر از چند بیمارستان سطح شهر بطور سرزده بازدید کردیم، گفت : انجام اقدامات ارزشمند، به موقع و نظارت بر روند ارائه خدمات درمانی در اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها پیگیری و نظارت خواهد شد.