همکاری نیروی انتظامی و شهرداری برای ساماندهی خودروهای باری ضروری است
همکاری نیروی انتظامی و شهرداری برای ساماندهی خودروهای باری ضروری است
آرمان تبریز--مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز گفت: همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور و شهرداری در راستای ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار عمومی و نظم دهی به آن‌ها ضروری است.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز گفت: همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور و شهرداری در راستای ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار عمومی و نظم دهی به آن‌ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار ما؛ فاضل نادری اظهار کرد: برای اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بند ۱۲  مصوبه مورخه ۲/۴/۹۵ هئیت محترم وزیران، همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور و شهرداری در راستای ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار عمومی و نظم دهی به آنها ضروری است.

او ادامه داد: جدیت در نظارت بر فعالیت خودروها و اجرای قوانین و مقررات، همراه با احترام و حفظ شان رانندگان، ایجاد رضایتمندی در شهروندان و رفع مشکلات رانندگان ناوگان حمل و نقل بار درون شهری سرلوحه فعالیت سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز عنوان کرد: ایجاد خدمات رفاهی برای رانندگان خودروهای باری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و همچنین ارائه تسهیلات دولتی از جمله تخصیص لاستیک برای آنها مستلزم دارا بودن پروانه فعالیت و اشتغال است.

او با بیان اینکه سد معبر توسط برخی از خودروهای باری به منظور فروش میوه  یا حبوبات تخلف آشکار و نقض حقوق شهروندان است، گفت: فعالیت این خودروها علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی و تاثیر منفی بر مبلمان شهری و افزایش میزان تصادفات، باعث نارضایتی شهروندان از ترافیک ایجاد شده و هدر رفتن سرمایه های ملی می شود، بنابراین اقدام قانونی در این خصوص اجتناب ناپذیر است.