تکذیب خبر انتشار گاز در شهرستان بستان آباد
تکذیب خبر انتشار گاز در شهرستان بستان آباد
آرمان تبریز-خبر انتشار گاز در خیابان مطهری شهرستان بستان آباد تکذیب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛،رئیس اداره گاز بستان آباد با تکذیب این خبر گفت: اخیراً در فضای مجازی بوی شدید متصاعد شده در خیابان مطهری شهرستان بستان آباد ناشی از گاز طبیعی اعلام گردیده که این موضوع صحت ندارد.
عبداله پور رنجبر با اشاره به بررسی ویژه نیروهای امدادی و عملیاتی اداره گاز بستان آباد افزود: نتیجه بررسی ها و مشاهدات صورت پذیرفته، حاکی از ایمنی کامل تاسیسات گاز موجود در خیابان مطهری و عدم نشت گاز می باشد.
وی تصریح کرد: بوی متصاعد شده ناشی از ماده جاری شده در جوی آب نشانی اعلامی، مشابه بوی گاز بوده که علت و نوع ماده مربوطه توسط مراجع ذیصلاح قانونی در دست بررسی می باشد، لذا خطری از بابت گاز طبیعی وجود ندارد.