با بهره برداری از مسیرگشایی خیابان طبیعت  شهرک رشدیه به کوی ولی امر متصل شد
با بهره برداری از مسیرگشایی خیابان طبیعت  شهرک رشدیه به کوی ولی امر متصل شد
آرمان تبریز-همزمان با هفته مبارک بسیج مسیر گشایی خیابان طبیعت که شهرک رشدیه را به کوی ولی امر متصل ساخته است با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز افتتاح وبه بهره برداری رسید.

آرمان تبریز-همزمان با هفته مبارک بسیج مسیر گشایی خیابان طبیعت که شهرک رشدیه را به کوی ولی امر متصل ساخته است با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز افتتاح وبه بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛شهرداری منطقه پنج در اجرای طرح های بزرگ وتاثیر گذارموفق عمل کرده است. وی اجرای مسیرگشایی ها را عامل رونق بخشیدن به اقتصاد محلات دانست و افزود : مسیر گشایی خیابان طبیعت که شهرک رشدیه را به ولی امر متصل نموده باعث کاهش ترافیک در این دو شهرک می شود. همچنین مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز در این مراسم گفت : برای این مسیرگشایی ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است. وی همچنین اظهار داشت : با احداث این خیابان کوی ولی امر و شهرک رشدیه به همدیگرمتصل شده اند. شهردار منطقه همچنین اظهار داشت : مسیرگشایی ۲۴ خیابان طبیعت با ۶۰۰ مترطول و ۳۰ میلیارد ریال هزینه افتتاح شده است. گفتنی است همزمان با این پروژه مسیر گشایی ۲۴ متری شهدای بارنج وطرح های خدمات محله ای نیز جمعا با ۲۶۰ میلیارد ریال هزینه افتتاح وبه بهره برداری رسیدند.