با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرتبریزمسیر گشایی ۲۴ متری شهدای بارنج به بهره برداری رسید
با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرتبریزمسیر گشایی ۲۴ متری شهدای بارنج به بهره برداری رسید
آرمان تبریز-همزمان با هفته مبارک بسیج با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز مسیر گشایی 24 متری شهدای بارنج افتتاح وبه بهره برداری رسید.

 

آرمان تبریز-همزمان با هفته مبارک بسیج با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز مسیر گشایی ۲۴ متری شهدای بارنج افتتاح وبه بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در آیین بهره برداری از این خیابان که بدون تشریفات خاص انجام شد دکتر فریدون بابایی اقدم رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تبریز گفت : در دوره پنجم شورا تکمیل وبهره برداری طرح های عمرانی نیمه تمام در اولویت قرار گرفته است. وی در ادامه افزود : مسیرگشایی ها و قطار شهری تبریز در این دوره از پیشرفت خوبی برخوردار شده اند. عضو شورای شهر همچنین اظهار داشت : پروژه مترو در دوره پنجم شورای شهر با سرعت در حال اجراشدن است امام چون عملیات عمرانی آن در زیر زمین اجرا می شود برای شهروندان قابل مشاهده نیست. وی در پایان از اجرای مسیر گشایی شهدای بارنج قدردانی نمود و گفت : این پروژه درایجاد تغییر وتحول در چهره بارنج موثر خواهد بود.

همچنین در این مراسم مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج گفت : به مناسبت هفته مبارک بسیج با ۲۶۰ میلیارد ریال هزینه چند طرح عمرانی تقدیم شهروندان شده است. وی در این رابطه تصریح نمود : مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی با ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه تقدیم شهروندان شده است. وی افزود : این خیابان با یک کیلومتر طول اتوبان پاسداران را به کوی فرشته جنوبی وبارنج متصل نموده است. مهندس نساج همچنین دیگر ویژگی این مسیرگشایی را پوشش کانال واقع در محله بارنج دانست وگفت : با پوشش کانال واقع در بارنج آب های سطحی جمع آوری وبه مهرانه رود هدایت شده است. به گفته وی همزمان با این پروژه ، مسیر گشایی خیابان طبیعت به عنوان اتصال دهنده شهرک رشدیه به کوی ولی امر و طرح های خدمات محله ای با ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسیده است.