توسعه فضای سبز تفرجگاه «ائل باغی» با کاشت ۳ هزار اصله نهال
توسعه فضای سبز تفرجگاه «ائل باغی» با کاشت ۳ هزار اصله نهال
آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز از استمرار کاشت نهال در تفرجگاه ائل باغی خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز از استمرار کاشت نهال در تفرجگاه ائل باغی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بهرام نسیانی با بیان این مطلب اظهار داشت: تلاشگران حوزه فضای سبز شهرداری منطقه۹ با بهره گیری از تحقیقات صورت گرفته بدنبال اصلاح الگوی کاشت هستند.

او ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، توسعه فضاهای سبز شهری به توسعه پایدار شهری منتج می شود و در این راستا کارشناسان حوزه فضای سبز شهرداری منطقه۹ با بهره گیری از تحقیقات صورت گرفته در پی اصلاح الگوی کاشت هستند.

شهردار منطقه۹ خاطرنشان کرد: کمبود آب یکی از مشکلات مطرح در گسترش فضای سبز و بوستان ها است که خوشبختانه برنامه ریزی های لازم به منظور کاشت انواع درختان متناسب با اقلیم منطقه و مقاوم در برابر شرایط مختلف آب و هوایی، و همچنین حذف گیاهان پر آب بر و جایگزینی آن با گیاهان کم آب بر و نیز بهره برداری صحیح از منابع آبی موجود و جلوگیری از هدررفت این منابع صورت گرفته است.

نسیانی افزود: بر اساس اولویت، توسعه فضاهای سبز شهری در نقاط مختلف سطح حوزه شهرداری منطقه۹ استمرار دارد و در این راستا تفرجگاه ائل باغی به عنوان یکی از پارک های بزرگ و مطرح شرق تبریز و در مجاورت پارک ائل گلی، این روزها در حال توسعه کمی و کیفی بوده و تعداد ۳۰۰۰ اصله نهال در این دوره کاشت می شود.

ایجاد شبکه قطره ای با هدف آبیاری مکانیزه و کاهش چشمگیر آبیاری با تانکر آب و کاهش هزینه ها از اهم اقدامات مدیریت فضای سبز منطقه در تفرجگاه بزرگ ائل باغی است.