معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز: فرآیند تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز کلید خورد
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز: فرآیند تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز کلید خورد
آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت تدوین بودجه سال ۹۹ بر اساس محورهای برنامه راهبردی شهرداری تبریز گفت: شهرداری تبریز مصمم بر حصول اهداف چشم انداز ۱۲ ساله مصوب شورای اسلامی شهر است.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت تدوین بودجه سال ۹۹ بر اساس محورهای برنامه راهبردی شهرداری تبریز گفت: شهرداری تبریز مصمم بر حصول اهداف چشم انداز ۱۲ ساله مصوب شورای اسلامی شهر است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریزِمرتضی موحد نیا در نخستین جلسه تهیه و تدوین بودجه سال آتی با حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرتبریز و شهرداران مناطق دهگانه با بیان این مطلب افزود: برنامه پنج ساله شهرداری تبریز کلیات تدوین بودجه برای سال های آینده را بر اساس اولویت های پروژه ای مشخص می‌کند.

موحدنیا اظهار داشت: بر اساس تغییرات فرمت بودجه نویسی در سال آینده نظام پیشنهادها و نظرسنجی معاونت قصد دارد پیشنهادات شهروندان را در خصوص اولویت دهی و تعیین شاخص برای پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی لحاظ کند.

رئیس ستاد عالی بودجه شهرداری تبریز همچنین در این جلسه بر ارتباط برنامه پنج ساله با بودجه سال آینده، افزایش درآمد ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تاکید کرد.

موحدنیا در اولین جلسه هماهنگی تدوین بودجه سال ۹۹ خواستار ارائه نظرات شهرداران مناطق دهگانه در خصوص اولویت اقدامات و میزان تعهدات بودجه سالانه شد.

در این جلسه رهنمود های لازم بر اساس تغییرات فرمت دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای بودجه سال ۹۹ توسط محمد باقر بهشتی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز اعلام شد.