تولید نهال مثمر و غیرمثمر به میزان دو میلیون اصله در اراضی نهالستان امامیه توسط سپاه عاشورا
تولید نهال مثمر و غیرمثمر به میزان دو میلیون اصله در اراضی نهالستان امامیه توسط سپاه عاشورا
آرمان تبریز-طی مراسمی تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین فرماندهی سپاه عاشورا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی جهت تولید نهال مورد نیاز و توسعه فضاهای سبز و زراعت چوب توسط بسیج سازندگی استان منعقد شد.

آرمان تبریز-طی مراسمی تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین فرماندهی سپاه عاشورا و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی جهت تولید نهال مورد نیاز و توسعه فضاهای سبز و زراعت چوب توسط بسیج سازندگی استان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ ​فرمانده سپاه عاشورا در مراسم امضای این تفاهم نامه که با حضور مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت گفت: به منظور تولید نهال مورد نیاز و توسعه فضاهای سبز و زراعت چوب با کشت گونه های مناسب و استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در نهالستان امامیه اعم از منابع آبی و تجهیزات و امکانات در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در راستای فرامین و منویات مقام معظم رهبری( مدظله العالی) در سال رونق تولید، این تفاهم نامه فی مابین فرماندهی سپاه عاشورا (سازمان بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی) و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی منعقد شد.

سردار عابدین خرم موضوع تفاهمنامه را تولید نهال مورد نیاز و توسعه فضاهای سبز و زراعت چوب براساس توانمندیهای و پتانسیلهای سازمان بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی بر طبق شرایط مشخص شده از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در اراضی نهالستان امامیه عنوان کرد و افزود: اجرای طرح تولید نهال مثمر و غیرمثمر به میزان دو میلیون اصله در اراضی نهالستان براساس اعلام و نیازهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تامین حفاظت فیزیکی و نگهبانی مناسب برای جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد حقیقی یا حقوقی به محوطه نهالستان به صورت ۲۴ ساعته و در طول مدت اجرای تفاهم نامه و نگهداری اموال و تجهیزات و ماشین آلات موجود در نهالستان از تعهدات سپاه عاشورا و سازمان بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی در قبال تفاهنامه منعقده می باشد.

مهندس فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و سرپرست اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی نیز استفاده بهینه از منابع آب وخاک نهالستان، صرفه جویی ارزی با هدف جلوگیری از واردات چوب، تهیه چوب از محل توسعه زراعت چوب برای جلوگیری از قطع درختان مثمر و بارده، کاستن فشار بر عرصه های طبیعی جنگلی، ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کمک به حفاظت و صیانت پایدار از منابع جنگلی در سطح استان و تامین نیاز صنایع دستی چوب کارخانجات صنایع چوب در سطح استان را از اهداف انعقاد این تفاهمنامه دانست و گفت: تامین منابع آب و خاک با در اختیار گذاشتن اراضی مناسب نهالستان، مشخص نمودن نوع نهالهای مورد نیاز و قابل کاشت در نهالستان، تهیه و ارائه شرایط فنی مربوط به تولید نهال و معرفی نماینده و ناظر فنی برای نظارت بر نحوه تولید نهال، جزو تعهدات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی است.

شایان ذکر است براساس تفاهمنامه فوق الذکر، سپاه عاشورا و مشخصاً سازمان بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی حق هیچگونه تغییرکاربری در اراضی نهالستان و واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع تفاهم نامه را به افراد حقیقی یا حقوقی ثالث ندارد.

گفتنی است این تفاهمنامه در پایان مراسم فی مابین سردار عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا ، سرهنگ محمد اسکندری مسئول بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی و سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان امضاء شد. ​