مرحله دوم کمک‌های حمایتی در حساب هاست
مرحله دوم کمک‌های حمایتی در حساب هاست
آرمان تبریز- دومین مرحله از پرداخت کمک های حمایتی دولت شب گذشته به حساب سرپرستان 20میلیون نفر واریز شده است.
آرمان تبریز- دومین مرحله از پرداخت کمک های حمایتی دولت شب گذشته به حساب سرپرستان ۲۰میلیون نفر واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، ساعت ۲۴روز گذشته (۲۹آبان) مرحله دیگری از طرح حمایت معیشتی دولت که در راستای پوشش آسیب ناشی اصلاح قیمت بنزین اجرایی شده، پرداخت شد.
در این طرح بر اساس تعداد خانوار مبالغی به حساب سرپرستان خانوار که همان حساب یارانه نقدی است واریز می شود؛ به گونه‌ای که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵هزار تومان، دو نفره ۱۰۳هزار تومان، سه نفره ۱۳۸هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵هزار تومان واریز می‌شود.
پرداختی این طرح، در سه مرحله انجام می‌شود که مرحله اول آن ساعت ۲۴روز سه شنبه (۲۷آبان) به حساب برخی مشمولان واریز شد و مرحله دوم نیز شب گذشته انجام شده است.
قرار است در این طرح حدود ۱۹میلیون خانوار تحت پوشش قرار گیرند که حدود ۶۰میلیون نفر را در بر می گیرد، طبق تقسیم بندی انجام شده در هر مرحله برای ۲۰میلیون نفر واریز انجام می شود.
به گزارش ایسنا، مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حکایتی دولت را تشکیل می دهند.