آیا بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟
آیا بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟
آرمان تبریز-صدف قارونی ؛بیمه بدنه خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت می‌کند. خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می‌شود دو نوع است. خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم. خسارت مستقیمی که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد و با کسر فرانشیز مشخص به راننده پرداخت می‌شود.

محاسبه افت قیمت خودرو

محاسبه افت قیمت خودرو فرمول یا مبنای مشخصی ندارد و بر اساس عرف بازار مشخص می‌شود. همچنین نسبت به این که کدام قطعه خوردو تعویض یا رنگ شده، افت قیمت متفاوت خواهد بود. در واقع افت قیمت خودرو  به نسبت تعویض یا رنگ شدگی سقف، گلگیر، در عقب یا جلو، صندوق، کاپوت و … متفاوت است. اما نکته مهم این است که باید برای کارشناس دادگستری ثابت شود که افت قیمتی که برای ماشین به وجود آمده، ناشی از همان تصادفی بوده که مورد ادعای راننده آسیب دیده قرار گرفته است. در واقع تصادف های قبلی نباید تاثیری در افت قیمت ایجاد شده داشته باشد.

حتما بخوانید:  بیمه بدنه به زبان ساده | خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه و پوشش‌های تکمیلی بیمه بدنه

افت قیمت خودرو تا چند سال می باشد؟

رویه‌ای که وجود دارد این است که به خودروهای بیش از ۵ یا ۶ سال خسارت افت قیمت تعلق نمی‌گیرد. اما با توجه به این که خودروهای خارجی حتی بعد از ۵ یا ۶ سال، قیمت بالای خود را حفظ می‌کنند و اگر تصادف شدیدی برای آن‌ها رخ دهد، افت قیمت چشمگیری خواهند داشت، در نهایت نظر کارشناس و میزان خسارتی که به خودرو وارد شده مشخص می‌کند آیا خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه هست یا نه.

مدارک لازم برای دریافت افت قیمت خودرو

اگر دو طرف برای پرداخت خسارت افت قیمت به توافق نرسیدند، شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به شکایت راننده آسیب دیده است. باید در ابتدا درخواست براورد افت قیمت تکمیل و به شورا تحویل داده شود. اگر مشخص شد افت قیمت کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، مسئله در همان شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است. در غیر این صورت دادگاه مرجع رسیدگی به موضوع افت قیمت خواهد بود.

بعد از این که کارشناس رسمی، میزان افت قیمت را براورد کرد، باید دادخواست شکایت از مقصر تحویل دادگاه شود.

کروکی تصادف یکی از مهم‌ترین مدارک است. اگر مقصر حادثه فرار کرده و پلیس کروکی نکشیده باشد، کارشناس شورای حل اختلاف بر اساس شواهد و شرح حادثه، کروکی را ترسیم می‌کند. اما به هر حال ممکن است این کروکی از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد.

میزان افت قیمت خودرو

نکته مهم این که در صورت امکان بهتر است قبل از مراجعه به تعمیرگاه و تعمیر خودرو, برای براورد افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا کارشناس مربوطه خسارت دقیق را مشخص کند. اگر میزان افت قیمت کمتر از ۲۰ میلیون باشد، موضوع در همان شورای حل اختلاف بررسی می‌شود. اگر مبلغ خسارت بیش از ۲۰ میلیون باشد، مرجع رسیدگی به این موضوع دادگاه خواهد بود.

البته اگر این امکان وجود ندارد که کارشناس شورای حل اختلاف قبل از تعمیر خودرو، آن را بررسی کند، شما حتما باید قبل از تعمیر خودرو، عکس‌های واضح و با جزئیات مشخص بگیرید. همچنین می‌توانید به شرکت بیمه مراجعه کنید و مدارکی که شرکت برای پیگیری خسارت شما جمع آوری کرده را تحویل بگیرید و به شورای حل اختلاف ارائه دهید. این مدارک شامل عکس و گزارش کارشناس بیمه است که به استناد آن می‌توانید برای دریافت خسارت افت قیمت در شورای حل اختلاف، اقدام کنید.

بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟

بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، کارشناس فنی باید میزان خسارت اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت را مشخص نماید. از طرفی بر اساس ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کسی که به مال یا آبروی طرف دیگر خسارتی وارد می‌کند باید آن را جبران کند. در نتیجه خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه است. اما در این که شرکت بیمه تعهدی در قبال پرداخت آن دارد یا نه، نظر قطعی وجود ندارد. عرفا شرکت‌های بیمه هزینه‌ای بابت خسارت افت قیمت پرداخت نمی‌کنند و مقصر حادثه موظف است آن را بپردازد.

البته در مواردی دیده شده که مقصر حادثه پس از پرداخت افت قیمت خودروی آسیب‌دیده، با شکایت از شرکت بیمه خسارت را دریافت کرده است. چرا که بر اساس ماده ۲ قانون شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است خسارات بدنی و مالی شخص ثالث را جبران کند و افت قیمت خودرو از این قاعده مستثنی نشده است.

بیمه بدنه خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت می‌کند. خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می‌شود دو نوع است. خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم. خسارت مستقیمی که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد و با کسر فرانشیز مشخص به راننده پرداخت می‌شود. اما در بعضی از تصادفات، به علت شدت حادثه، ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بیمه برای افت قیمت خودرو هزینه‌ای را پرداخت می‌کند یا نه؟

افت قیمت خودرو

افت قیمت خودرو تا چند سال می باشد؟

رویه‌ای که وجود دارد این است که به خودروهای بیش از ۵ یا ۶ سال خسارت افت قیمت تعلق نمی‌گیرد. اما با توجه به این که خودروهای خارجی حتی بعد از ۵ یا ۶ سال، قیمت بالای خود را حفظ می‌کنند و اگر تصادف شدیدی برای آن‌ها رخ دهد، افت قیمت چشمگیری خواهند داشت، در نهایت نظر کارشناس و میزان خسارتی که به خودرو وارد شده مشخص می‌کند آیا خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه هست یا نه.

مدارک لازم برای دریافت افت قیمت خودرو

اگر دو طرف برای پرداخت خسارت افت قیمت به توافق نرسیدند، شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی به شکایت راننده آسیب دیده است. باید در ابتدا درخواست براورد افت قیمت تکمیل و به شورا تحویل داده شود. اگر مشخص شد افت قیمت کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، مسئله در همان شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است. در غیر این صورت دادگاه مرجع رسیدگی به موضوع افت قیمت خواهد بود.

بعد از این که کارشناس رسمی، میزان افت قیمت را براورد کرد، باید دادخواست شکایت از مقصر تحویل دادگاه شود.

کروکی تصادف یکی از مهم‌ترین مدارک است. اگر مقصر حادثه فرار کرده و پلیس کروکی نکشیده باشد، کارشناس شورای حل اختلاف بر اساس شواهد و شرح حادثه، کروکی را ترسیم می‌کند. اما به هر حال ممکن است این کروکی از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد.

بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟

بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، کارشناس فنی باید میزان خسارت اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت را مشخص نماید. از طرفی بر اساس ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کسی که به مال یا آبروی طرف دیگر خسارتی وارد می‌کند باید آن را جبران کند. در نتیجه خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه است. اما در این که شرکت بیمه تعهدی در قبال پرداخت آن دارد یا نه، نظر قطعی وجود ندارد. عرفا شرکت‌های بیمه هزینه‌ای بابت خسارت افت قیمت پرداخت نمی‌کنند و مقصر حادثه موظف است آن را بپردازد.

البته در مواردی دیده شده که مقصر حادثه پس از پرداخت افت قیمت خودروی آسیب‌دیده، با شکایت از شرکت بیمه خسارت را دریافت کرده است. چرا که بر اساس ماده ۲ قانون شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است خسارات بدنی و مالی شخص ثالث را جبران کند و افت قیمت خودرو از این قاعده مستثنی نشده است.

خرید بیمه اتومبیل از ازکی

ازکی در زمینه فروش انواع محصولات بیمه‌ای اعم از بدنه، ثالث، درمان، عمر و … فعالیت می‌کند. ازکی این امکان را فراهم کرده است تا افراد بتوانند به  شکل آنلاین بیمه موردنظر خود را خریداری کنند. همچنین باورود به سایت ازکی، می‌توانید قیمت بیمه و پوشش‌های آن را در شرکت‌های مختلف مقایسه کنید. پیشنهاد می‌شود برای دریافت اطلاعات بیشتر و  مشاوره رایگان با کارشناسان ازکی تماس بگیرید. ازکی از انتخاب تا مشاوره برای دریافت خسارت همراه شماست.