شماره کارت مجازی برای واریز رد مظالم اعلام شد
شماره کارت مجازی برای واریز رد مظالم اعلام شد
آرمان تبریز-شماره کارت مجازی برای واریز وجوه رد مظالم به حساب خزانه، ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شد.

آرمان تبریز-شماره کارت مجازی برای واریز وجوه رد مظالم به حساب خزانه، ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد، در اطلاعیه ای، شماره کارت مجازی را برای واریز وجوه رد مظالم به حساب خزانه، از طریق درگاه عابر بانک (ATM) ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد. رد مظالم به معنای بازگرداندن اموالی است که به ناحق گرفته شده است.
در این اطلاعیه می‌خوانیم: در خصوص اعلام شماره کارت ۱۶ رقمی برای واریز وجوه رد مظالم برای حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ خزانه تحت عنوان تمرکز درآمد متفرقه، شماره کارت مجازی ۶۲۸۵-۶۶۲۵-۹۵۷۰-۶۳۶۷ با قابلیت واریز از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد، که از این به بعد اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق درگاه خودپرداز (ATM)؛ وجوه یاد شده را به حساب فوق الذکر واریز کنند.
مقصود از رد مظالم مالی است که کسی به حاکم شرع دهد بابت دین یا دیونی که بر ذمّه دارد و داین آن معلوم نیست، خواه داین آن شرع باشد و خواه عامه ٔ مردم، غالباً این اصطلاح به دیونی اطلاق می‌شود که متعلق به اشخاص غیرمعین باشد.