تبدیل پارک شمیم پایداری به قطب فضای سبز در حاشیه شرقی تبریز با کاشت ۱۰ هزار اصله نهال
تبدیل پارک شمیم پایداری به قطب فضای سبز در حاشیه شرقی تبریز با کاشت ۱۰ هزار اصله نهال
آرمان تبریز-رئیس شورای اسلامی شهر تبریز: کاشت ۱۰هزار اصله درخت در پارک شمیم پایداری اقدامی ارزشمند است که می تواند این پارک را به قطب فضای سبز حاشیه شرقی تبریز تبدیل کند.

آرمان تبریز-رئیس شورای اسلامی شهر تبریز: کاشت ۱۰هزار اصله درخت در پارک شمیم پایداری اقدامی ارزشمند است که می تواند این پارک را به قطب فضای سبز حاشیه شرقی تبریز تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار ما، شهرام دبیری در حاشیه بازدید از طرح‌های فضای سبز تبریز، اظهار داشت: طرح‌هایی که توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اجرا می‌شود، با برنامه‌ریزی دقیق پیش رفته و این امر، نشان می‌دهد شاهد تحولات اساسی در حوزه فضای سبز تبریز خواهیم بود.

دبیری در زمینه برنامه های آتی شورا در حوزه فضای سبز نیز اظهار داشت: مهم ترین برنامه ما برای توسعه فضای سبز تبریز، ایجاد فضای سبز در اراضی دانشگاه تبریز است که برای تحقق آن نیز در حال مذاکره با مسوولین دانشگاه هستیم.

او با تاکید بر حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر از برنامه‌های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، گفت:خوشبختانه شورای اسلامی شهر تبریز در جریان برنامه های اجرایی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز قرار دارد و با تمام اختیارات خود از این برنامه ها حمایت می کند.

دبیری یادآور شد: شورای اسلامی شهر تبریز سال آینده را به نام فضای سبز نامگذاری کرده است و همین امر نشان می‌دهد که اولویت شورا و شهرداری در سال آتی، توسعه فضاهای سبز شهری و زیباسازی تبریز است و بر همین اساس نیز، بودجه بندی نیز با محوریت توسعه فضای سبز و زیباسازی شهر خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: با هدف تحقق اهداف تعریف شده در حوزه فضای سبز، بودجه سال آینده در این حوزه افزایش می‌یابد.

او تاکید کرد: سیاست‌های شورای اسلامی بر این است تا بتوانیم در سال آتی فضاهای سبز شهری را به میزان حداقل دو برابر افزایش دهیم.