سهمیه‌ بنزین سرویس مدارس و آژانس‌ها چقدر است؟
سهمیه‌ بنزین سرویس مدارس و آژانس‌ها چقدر است؟
آرمان تبریز-با آغاز طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور، نگرانی‌های بسیار زیادی از جانب آژانس‌ها و سرویس‌های مدارس درباره سهمیه سوختشان به باشگاه خبرنگاران جوان منعکس شد.
آرمان تبریز-با آغاز طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور، نگرانی‌های بسیار زیادی از جانب آژانس‌ها و سرویس‌های مدارس درباره سهمیه سوختشان به باشگاه خبرنگاران جوان منعکس شد.
پس از اجرای قانون سهمیه بندی بنزین و اعلام میزان سهمیه های تخصیص یافته به خودروهای شخصی و عمومی، نکته حائز اهمیتی که سوالات بسیار زیادی را در برداشته و موضوع بسیاری از نظرات منتقل شده به سایت باشگاه خبرنگاران جوان بوده است.

تاکسی ها و سرویس های مدارسی که روزانه مصرف بیشتری نسبت به خودروهای شخصی دارند، با اعمال سهمیه بندی تا حدودی نگران تخصیص سهمیه بودند.
طبق آخرین اطلاعات و مصوبات برای سرویس مدارس ۱۲۰ لیتر بنزین در ماه در نظر گرفته شده است، اما ارائه این سهمیه نیازمند ثبت نام تمام سرویس مدارس در سامانه “سپند” است.
همچنین در ادامه میزان سهمیه بندی بنزین برای آژانس ها نیز طبق آخرین اقدامات و مصوبات مشخص شده است، این سهمیه  شامل ۲۰۰ لیتر برای تاکسی‌های تلفنی بنزینی و ۱۲۰ لیتر در ماه برای تاکسی‌های تلفنی گازسوز است. البته بیشترین سهم آژانس ها مربوط خودروهای دوگانه سوز است.