«بهرام ایران نژاد» به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز معرفی شد
«بهرام ایران نژاد» به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز معرفی شد
آرمان تبریز-با برگزاری مراسم تودیع و معارفه، «بهرام ایران نژاد» به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز معرفی شد.

آرمان تبریز-با برگزاری مراسم تودیع و معارفه، «بهرام ایران نژاد» به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛امروز با حضور مرتضی موحدنیا، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز و محمدعلی مولاخواه، مدیرکل برنامه  و بودجه شهرداری تبریز و کارشناسان دفتر تحول و نوسازی مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز برگزار شد.

در این مراسم از خدمات سید محمد ثابتی قدردانی شد و «بهرام ایران نژاد» به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز معرفی شد.

 ایران نژاد پیش از این به عنوان معاون مالی و اداری شهرداری منطقه ۴ تبریز فعالیت می کرد.