نزدیک به۹۰ درصد ازجایگاههای سی ان جی منطقه آذربایجان شرقی گواهینامه استاندارد دریافت کردند
نزدیک به۹۰ درصد ازجایگاههای سی ان جی منطقه آذربایجان شرقی گواهینامه استاندارد دریافت کردند
آرمان تبریز-مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از استاندارد سازی نزدیک به ۹۰ درصد از جایگاههای سی ان جی استان خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از استاندارد سازی نزدیک به ۹۰ درصد از جایگاههای سی ان جی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛علی روح اللهی با بیان اهمیت و ضرورت رعایت استاندارد های لازم در جایگاههای عرضه سوخت به ویژه جایگاه های سی ان جی گفت: با پیگیری مجدانه انجام شده تا کنون نزدیک به ۹۰ درصد از۱۷۰ باب جایگاه عرضه سی ان جی این منطقه موفق به کسب تائیدیه چک لیست ۱۶ بندی رعایت استاندارد عوامل بحرانی از شرکتهای بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد شده اند.
وی در ادامه افزود: با پیگیری های بعمل آمده ۱۰ درصد باقیمانده جایگاههای گازطبیعی منطقه آذربایجان شرقی نیز ملزم به اخذ گواهینامه رعایت استانداردهای عوامل بحرانی تا پایان سال جاری شده اند.
روح اللهی همچنین خاطر نشان کرد، این منطقه علاوه بر بازدید و ارزیابی ادواری مشترک  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سازمان ملی استاندارد از جایگاههای عرضه سی ان جی  با هدف کسب اطمینان از ارائه خدمات سوخت رسانی استاندارد، ایمن و مطلوب به بررسی رعایت الزامات می پردازند.