اطلاعیه شماره ۴  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
اطلاعیه شماره ۴  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
آرمان تبریز-چهار رقم آخر کد ملی، تا پایان آذر ماه به ‌عنوان پیش فرض رمز کارت سوخت معتبر است.

آرمان تبریز-چهار رقم آخر کد ملی، تا پایان آذر ماه به ‌عنوان پیش فرض رمز کارت سوخت معتبر است.

به گزارش خبرنگار ما شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ؛پیرو اطلاعیه شماره ۱۰ این شرکت در قبل از اجرای طرح سهمیه بندی، به اطلاع تمامی هموطنان عزیز می رساند، از امروز شنبه ، ۲۵ آبان ماه تا پایان روز شنبه، سی ام آذر ماه، چهار رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت سوخت درج شده است، به عنوان رمز کارت سوخت شخصی ، علاوه بر رمز جاری کارت سوخت معتبر است.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

چهار رقم آخر کد ملی، تا پایان آذر ماه به ‌عنوان پیش فرض رمز کارت سوخت معتبر است

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ؛پیرو اطلاعیه شماره ۱۰ این شرکت در قبل از اجرای طرح سهمیه بندی، به اطلاع تمامی هموطنان عزیز می رساند، از امروز شنبه ، ۲۵ آبان ماه تا پایان روز شنبه، سی ام آذر ماه، چهار رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت سوخت درج شده است، به عنوان رمز کارت سوخت شخصی ، علاوه بر رمز جاری کارت سوخت معتبر است.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران