زمان برگزاری آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی به هفته بعد موکول شد
زمان برگزاری آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی به هفته بعد موکول شد
آرمان تبریز-مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز از تغییر زمان برگزاری آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی خبر داد و گفت: این آزمون هشتم آذرماه سال ۹۸ برگزار می شود.

آرمان تبریز-مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز از تغییر زمان برگزاری آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی خبر داد و گفت: این آزمون هشتم آذرماه سال ۹۸ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،، سید محمد ثابتی با اشاره به درخواست و آمادگی بیشتر علمی مشمولان این آزمون و پس از طرح موضوع در ستاد برگزاری آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان شهرداری تبریز زمان تغییر و هشتم آذرماه سال ۹۸  موکول شد.

او با تاکید بر اهمیت بررسی میزان تخصص و راندمان کاری کارشناسان و مدیران شهرداری تبریز اظهار داشت: اجرای “طرح جامع شایستگی مدیران و کارکنان” شهرداری تبریز با هدف رتبه بندی و امتیاز دهی در راستای ارتقای پست سازمانی، تناسب سازی توانایی و دانش کارکنان با ماموریت ها و شرح وظایف تعیین شده و همچنین استقرار نظام شایستگی بر اساس دستور العمل ابلاغی شهردار تبریز است.

بر اساس اجرای این طرح تا پایان سال تمامی کارکنان و مدیران شهرداری تبریز در حوزه های مختلف مورد ارزیابی و آزمون قرار می گیرند.