نگارش برنامه پنج‌ساله افتخاری در عملکرد شورای اسلامی شهر است
نگارش برنامه پنج‌ساله افتخاری در عملکرد شورای اسلامی شهر است
آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: نگارش برنامه پنج ساله افتخار عملکرد شورای پنجم است.
آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: نگارش برنامه پنج ساله افتخار عملکرد شورای پنجم است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمدباقر بهشتی در صد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تبریز اظهار کرد: از ابتدای شورای پنجم تلاش داریم شهرداری را با برنامه اداره کنیم و در این راستا برنامه پنج ساله شورا بر اساس چشم انداز نوشته شد. در این برنامه از نظر متخصصین امر استفاده شده است.
او با بیان اینکه دیدگاه کمیسیون های مختلف نیز در این برنامه مد نظر قرار گرفته است، گفت: این لایحه در مرکز پژوهش ها و طی ۴۴ جلسه با حضور کارشناسان و متخصص امر چکش کاری شده و در نهایت احکام برنامه پنج ساله در ۱۴۴ ماده تنظیم شد.
بهشتی با اشاره به ویژگی های این برنامه گفت: این برنامه حوزه های اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و مدیریت بحران، حمل و نقل، ساختاری و سازمان، فناوری و هوشمند سازی، فنی و عمرانی، مالی و سرمایه گذاری، محیط زیست و خدمات شهری، معماری و شهرسازی، توسعه گردشگری و پایش و ارزیابی را شامل می شود.
پس از ارائه نظرات اعضای شورای شهر، شهرام دبیری برنامه پنج ساله را برای بررسی بیشتر به کمیسیون های شورا ارجاع داد. این لایحه پس از دو هفته بررسی در کمیسیون های شورای شهر تبریز در جلسه علنی مورد بررسی قرار می گیرد.