بیمه شدگان صرفا مجاز به داشتن یک دفترچه درمان هستند
بیمه شدگان صرفا مجاز به داشتن یک دفترچه درمان هستند
آرمان تبریز-در دیدار مدیر کل نام نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی و معاون بیمه گری و محاسبات سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، شیوه نامه رفع همپوشانی بیمه درمان فیمابین که به تائید و امضاء مدیران عامل هر دو سازمان رسیده مبادله و اجرای شیوه نامه مذکور رسماً آغاز شد.

آرمان تبریز-در دیدار مدیر کل نام نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی و معاون بیمه گری و محاسبات سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، شیوه نامه رفع همپوشانی بیمه درمان فیمابین که به تائید و امضاء مدیران عامل هر دو سازمان رسیده مبادله و اجرای شیوه نامه مذکور رسماً آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری خبرنگار ما، بهروز کریمی مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی در این خصوص گفت: پس از اجرای طرح گسترده و ملی رفع همپوشانی بیمه درمان فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران، این طرح درخصوص بیمه شدگان سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز اجرا شد.
وی افزود: بر این اساس، افرادی که دارای دو دفترچه درمانی مختلف سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح باشند بر اساس مقررات جاری منحصراً امکان استفاده از یک دفترچه را خواهند داشت.
کریمی گفت: یکسان کردن دریافت خدمات درمانی، دارویی، تشخیصی و توسعه ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی برای آحاد بیمه شدگان و افراد خانواده آنان و همچنین پیشگیری از توزیع ناعادلانه و من غیر حق امکانات درمانی از اهداف مهم طرح رفع همپوشانی بیمه ای است که بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تمامی سازمانهای بیمه گر تکلیف شده است.