پیش بینی لغو مصوبه ی جنجالی سران قوا با حکم حکومتی !
پیش بینی لغو مصوبه ی جنجالی سران قوا با حکم حکومتی !
آرمان تبریز-ابوالفضل وصالی: اعتراضات اقشار مردم در سطح کشور علیه تصمیم جنجالی افزایش ناگهانی نرخ #بنزین در حالی رو به گسترش است که علاوه بر #نمایندگان_مجلس و برخی مقامات رسمی، حتی با واکنش منفی برخی علما و #مراجع_تقلید نیز مواجه شده است!

آرمان تبریز-ابوالفضل وصالی: اعتراضات اقشار مردم در سطح کشور علیه تصمیم جنجالی افزایش ناگهانی نرخ #بنزین در حالی رو به گسترش است که علاوه بر #نمایندگان_مجلس و برخی مقامات رسمی، حتی با واکنش منفی برخی علما و #مراجع_تقلید نیز مواجه شده است!

در این ارتباط آیت الله صافی گلپایگانی با صدور بیانیه ای ضمن اظهار تاسف از تصویب افزایش نرخ بنزین توسط سران قوا آن هم در شب ولادت پیامبر اسلام ( ص ) خواستار لغو آن شد. هم چنین آیت الله علوی گرگانی مخالفت خود را با افزایش نرخ بنزین ابراز و بر لزوم لغو آن تاکید کرد.

این در حالی است که اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور به افزایش نرخ بنزین و با شعارهای ضد دولتی در حال گسترش است، بطوریکه در مناطقی به خشونت کشیده شده و در برخی شهرها خساراتی به اموال دولتی و خصوصی وارد گردیده و حتی یک کشته در سیرجان (کرمان ) نیز گزارش شده است.

 این گزارش حاکیست در نقاطی از شهر تبریز نیز اعتراضاتی با ایجاد راه بندان و تظاهرات گروههایی از مردم جریان دارد و حضور پلیس ضد شورش در سطح شهر محسوس است.

پیش بینی می شود با توجه به اعتراضات گسترده مقامات رسمی و مذهبی و مردمی به افزایش غیرمترقبه نرخ بنزین که در سطح سران قوا تصویب شده است و لغو آن از اختیارات قانونی هر نهادی خارج می باشد، با حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری، اجرای این مصوبه متوقف گردد.

  • منبع خبر :  بیداری آذربایجان