مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز: ارائه تسهیلات دولتی برای خودروهای باری مستلزم پروانه فعالیت است
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز: ارائه تسهیلات دولتی برای خودروهای باری مستلزم پروانه فعالیت است
آرمان تبریز-ایجاد خدمات رفاهی برای رانندگان خودروهای باری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز و ارائه تسهیلات دولتی از جمله تخصیص لاستیک برای آنها مستلزم دارا بودن پروانه فعالیت و اشتغال است.

آرمان تبریز-ایجاد خدمات رفاهی برای رانندگان خودروهای باری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز و ارائه تسهیلات دولتی از جمله تخصیص لاستیک برای آنها مستلزم دارا بودن پروانه فعالیت و اشتغال است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فاضل نادری در جلسه هم اندیشی در خصوص نحوه همکاری عوامل پلیس راهور و گشت بازرسی سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز با بیان مطلب فوق، گفت: برای اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درونشهری و آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بند ۱۲ مصوبه مورخه ۲/۴/۹۵ هئیت محترم وزیران، همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور و شهرداری در راستای ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار عمومی و نظم دهی به آن ها ضروری است.

او ادامه داد: جدیت در اجرای قوانین و مقررات که در واقع برای ایجاد رضایتمندی در شهروندان است، ضروری است ولی شان و منزلت رانندگان زحمتکش خودروهای باری نیز باید حفظ شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز عنوان کرد: ایجاد خدمات رفاهی برای رانندگان خودروهای باری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و همچنین ارائه تسهیلات دولتی از جمله تخصیص لاستیک برای آنها مستلزم دارا بودن پروانه فعالیت و اشتغال است.

او افزود: برابر مصوبه هیئت محترم دولت فعالیت خودروهای باری در کلانشهرها از مهر ۹۶ مستلزم داشتن پروانه بوده و جریمه مشخصی نیز برای خودروهایی که فاقد مجوز هستند، تعریف شده است.
نادری با بیان اینکه سد معبر توسط برخی از خودروهای باری به منظور فروش میوه یا حبوبات تخلفی آشکار و نقض حقوق شهروندان است، گفت: فعالیت این خودروها علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی و تاثیر منفی بر مبلمان شهری و افزایش میزان تصادفات، باعث نارضایتی شهروندان از ترافیک ایجاد شده و هدر رفتن سرمایه های ملی می شود و اقدام قانونی در این خصوص غیرقابل اجتناب است.