مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز: افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی ها ممنوع است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز: افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی ها ممنوع است
  آرمان تبریز-رانندگان تاکسی اجازه افزایش خودسرانه نرخ کرایه ها را ندارند و در صورت مشاهده با آنها برخورد می شود.
  آرمان تبریز-رانندگان تاکسی اجازه افزایش خودسرانه نرخ کرایه ها را ندارند و در صورت مشاهده با آنها برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،محمدحسین اکبرنژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز با اعلام خبر فوق، گفت: با وجود سهمیه بندی بنزین، نرخ کرایه تاکسی ها هیچگونه افزایشی ندارد و تاکسیرانان اجازه افزایش خودسرانه کرایه ها را ندارند.

او ادامه داد: گشت های نظارتی سازمان تاکسیرانی از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۱ با همکاری نیروی انتظامی بر موضوع نرخ کرایه تاکسی ها نظارت دارند.

اکبرنژاد عنوان کرد: هرگونه شکایت از سوی شهروندان از سوی سازمان تاکسیرانی پیگیری می شود.