شهردار منطقه ۵ خبر داد : آغازعملیات عمرانی اولین پارک تخصصی کودک تبریز
شهردار منطقه ۵ خبر داد : آغازعملیات عمرانی اولین پارک تخصصی کودک تبریز
آرمان تبریز-شهردار منطقه۵ تبریز ازشروع عملیات عمرانی و احداث اولین پارک تخصصی کودک تبریز در شهرک مرزداران خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه۵ تبریز ازشروع عملیات عمرانی و احداث اولین پارک تخصصی کودک تبریز در شهرک مرزداران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس میرعلی اصغرنساج با اعلام این خبرگفت : این پارک با ۵هزار متر مربع مساحت برای کودکان کمتر از۱۲ سال طراحی شده است. وی در این رابطه افزود : در پارک کودک بازی های بومی و محلی آذربایجان نیز طراحی شده است. به گفته شهردار منطقه در طراحی این پروژه از نظرات کارشناسان معاونت شهرسازی و هنرمندان نیز استفاده شده است.