دست یابی به افزایش بهره وری با اعتماد به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
دست یابی به افزایش بهره وری با اعتماد به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
آرمان تبریز- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در نشست معاونین و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی با اعضای مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان که ٢١ آبان ماه در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز برگزار شد اعلام نمودند.

آرمان تبریز- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در نشست معاونین و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی با اعضای مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان که ٢١ آبان ماه در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز برگزار شد اعلام نمودند.
به گزارش خبرنگار ما،با توجه به اینکه امروز استفاده از دانش و تکنولوژی های نوین در کشاورزی به جهت تولید محصولات از نظر کمیت و کیفیت بسیار حائز اهمیت است و از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت بر تولیدات کشاورزی و افزایش ضریب دانش به بخش رسالت بزرگی بر دوش دارد می تواند دوشادوش سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در راستای دست یابی به توسعه پایدار ایفای نقش نماید.

وی هدف از ایجاد این مراکز را ساماندهی و بهره گیری از ظرفیت و توامندی های بخش غیر دولتی به استناد قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری دانستند و تاکید نمودند که در این راستا اعضای مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی می بایست با برقراری ارتباط موثر با بهره برداران نسبت به ارایه توصیه های فنی و دانش روز به ایشان در زمینه های مختلف اقدام نمایند و علاوه بر این مهم می بایست در انجام وظایف محوله از سوی جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی اهتمام جدی داشته باشند.

شفیعی در ادامه ضمن اشاره به اینکه دست یابی به افزایش بهره وری با اعتماد به مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی امکان پذیر خواهد بود از معاوین و مدیران جهاد کشاورزی به جهت حمایتشان از ایجاد این مراکز تشکر نموده و خواستار واگذاری تمامی وظایف غیر حاکمیتی جهاد کشاورزی به این مراکز شدند.