شهردار منطقه۹ تبریز: آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران ادامه دارد
شهردار منطقه۹ تبریز: آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران ادامه دارد
آرمان تبریز؛شهردار منطقه۹ تبریز گفت: با همت مضاعف تلاشگران عمرانی منطقه، درصدد شتاب بخشی به پروژه آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران و اتمام آن پیش از زمان تعیین شده هستیم.

آرمان تبریز؛شهردار منطقه۹ تبریز گفت: با همت مضاعف تلاشگران عمرانی منطقه، درصدد شتاب بخشی به پروژه آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران و اتمام آن پیش از زمان تعیین شده هستیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بهرام نسیانی اظهار داشت: با همت کارشناسان و پیمانکاران عمرانی منطقه، عملیات آماده سازی اراضی ۱۲۰ هکتاری خاوران هم اکنون وارد فاز جدیدی شده است و عملیات جدول گذاری مسیرها و معابراین اراضی در حال اجرا است.

شهردار منطقه۹ خاطر نشان کرد: در فاز اجرائی سال ۱۳۹۸، تا کنون دوهزار و ۴۰۰متر طول جدول گذاری، ۱۰هزارمتر مکعب خاکریزی و ۱۷هزارمتر مکعب خاکبرداری صورت گرفته است.

نسیانی با بیان اینکه همزمان با این پروژه، دو پروژه آماده سازی اراضی دیگر در شهرک خاوران در حال اجراست افزود: پروژه های آماده سازی شهرک خاوران با هدف مسیر گشائی و فراهم شدن زمینه جهت ساخت و سازها در نقاط مختلف این شهرک در حال اجرا است که با اتمام این پروژه ها، شاهد رشد، آبادانی و توسعه این شهرک جدید الاحداث خواهیم بود.