استفاده بیش از۳۰ هزار کاربر کشاورز آذربایجان شرقی از توصیه های هواشناسی کشاورزی
استفاده بیش از۳۰ هزار کاربر کشاورز آذربایجان شرقی از توصیه های هواشناسی کشاورزی
آرمان تبریز--استفاده بیش از30 هزار کاربر کشاورز استان آذربایجان شرقی از توصیه های هواشناسی کشاورزی در سال زراعی 98-97 باعث افزایش تولید در منطقه شده است.

آرمان تبریز–استفاده بیش از سی هزار کاربر کشاورز استان آذربایجان شرقی از توصیه های هواشناسی کشاورزی در سال زراعی ۹۸-۹۷ باعث افزایش تولید در منطقه شده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مدیر کل هواشناسی استان گفت: در سال زراعی ۹۸-۹۷ بیش از سی هزار کاربر کشاورزی استان که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق اطلاع رسانی و یا بصورت پیامک، از توصیه های هواشناسی کشاورزی استفاده نموده اند، باعث افزایش تولید در منطقه شده است.
علی دولتی مهر با اشاره به همکاری این اداره کل با کشاورزان منطقه در راستای توصیه های هواشناسی کاربردی(تهک) گفت: امروزه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و با توجه به توصیه های هواشناسی کشاورزی در سال زراعی ۹۸-۹۷ میزان ارزش افزوده خدمات و توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال توسط سازمان جهادکشاورزی استان برآورد شده است.
وی ادامه داد: با اعتمادی که هواشناسی استان در میان کشاورزان بدست آورده و از اطلاعات هواشناسی بعنوان یک نهاده موثر در بخش کشاورزی استفاده می شود این امر باعث کاهش هزینه تولید و افزایش راندمان محصولات زراعی و باغی کشاورزان می گردد.
مدیر کل هواشناسی استان افزود: با توجه به شروع بارش به موقع در اکثرمناطق استان در سال زراعی ۹۹-۹۸ براساس همکاری سازمان جهاد کشاورزی که وجود دارد، امیدواریم در سال زراعی جاری با ارائه خدمات بیشتر، این ارزش افزوده افزایش پیدا کند./ نادره دهقانی