خط دهندگان به رسانه های خاص بی تقوایی می کنند
خط دهندگان به رسانه های خاص بی تقوایی می کنند
آرمان تبریز-نماینده مردم تهران گفت: اگر چه رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص در حفظ ظواهر و مسائلی مانند حجاب جلوترند، اما اتاق های فکر و خط دهندگان به آنها  بسیاری از اوقات بی‌تقوایی می کنند.
آرمان تبریز-نماینده مردم تهران گفت: اگر چه رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص در حفظ ظواهر و مسائلی مانند حجاب جلوترند، اما اتاق های فکر و خط دهندگان به آنها  بسیاری از اوقات بی‌تقوایی می کنند.

علی مطهری با بیان اینکه رسانه‌های وابسته به برخی نهادها بی‌تقواتر از رسانه‌های اصلاح‌طلب و مستقل بخش خصوصی هستند، گفت: اگر چه رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص در حفظ ظواهر و مسائلی مانند حجاب جلوترند، اما اتاق های فکر و خط دهندگان به آنها  بسیاری از اوقات بی‌تقوایی می کنند.

وی یادآور شد: سال‌ها با هر دو گروه از رسانه ها  کار کردم و به این نتیجه رسیدم که اتاق های فکر نهادهای خاص در رسانه های وابسته به خود برای رسیدن به هدف از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند تا رقیب  را از میدان به در کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حواشی به وجود آمده در دانشگاه شهید بهشتی، افزود: برای مثال در آن  مراسم مزاحی با یک دانشجوی پسر در مقابل صحبت‌های مطرح شده داشتم، اما متاسفانه یکی از رسانه‌ها خبری را با تیتر “توهین علی مطهری به دانشجوی دختر” منتشر کرد در حالی که خبرنگار این رسانه در مراسم حضور داشت.

مطهری ادامه داد: البته از رسانه مذکور شکایت کردم و بر این باورم که خط دهندگان به این گروه از  رسانه‌ها خیلی بی‌تقوایی می‌کنند و علت آن این است که خود را حق مطلق  و سایرین را منحرف می دانند و احساس می‌کنند هر کاری انجام دهند، کسی با آنها کاری ندارد و این هم یکی از عوامل انحراف است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته خبرنگاران و دبیران این رسانه‌ها غالبا سو نیتی ندارند و این خط دهندگان به آنها هستند که باید اصلاح شوند و گاهی باید به دلیل انتشار اظهارات غیرواقع از آنها شکایت کرد،  همچنان که من شکایت کردم.

  • منبع خبر : خانه ملت