اعزام تجهیزات سازمان مدیریت پسماند به مناطق زلزله زده
اعزام تجهیزات سازمان مدیریت پسماند به مناطق زلزله زده
آرمان تبریز-بادستور شهردار تبریز ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

آرمان تبریز-بادستور شهردار تبریز ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده اعزام شدند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،با توجه به زمین لرزه شب گذشته روستای ترک شهرستان میانه، سازمان مدیریت پسماند شش دستگاه کمپرسی و دو دستگاه بابکت به این منطقه اعزام کرد.
علیرضا اصغری ضمن اظهار تأسف از حادثه پیش آمده گفت: با توجه به اینکه استان آذربایجانشرقی یکی از استان های معین کشور در حوداث طبیعی میباشد و نیز شهرداری تبریز با در دست داشتن امکانات و تجهیزات عمرانی آماده کمک رسانی به هم استانی های عزیز میباشد با دستور شهردار تبریز ماشین آلات سازمان به منطقه زلزله زده اعزام شدند که در صورت نیاز آمادگی لازم برای اعزام دیگر تجهیزات و نیروی انسانی به این مناطق را داریم.