پدافند غیرعامل موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تسهیل بحران در مقابل مخاطرات حوزه دام و گیاه می گردد
پدافند غیرعامل موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تسهیل بحران در مقابل مخاطرات حوزه دام و گیاه می گردد
 آرمان تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی،گفت: پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تسهیل بحران در مقابل مخاطرات حوزه دام و گیاه می گردد.

 آرمان تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی،گفت: پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تسهیل بحران در مقابل مخاطرات حوزه دام و گیاه می گردد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس سیدعلی مختاری در جلسه ستاد پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی که در محل اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: با پیش بینی امنیت و پیشگیری از تهدیدات موجود در بحث تولیدات گیاهی و دامی می توانیم به اهداف سازمانی خود دست یابیم.
وی ادامه داد: با اجرای ساز و کارهای پدافند غیرعامل، سیاستهای معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان در خصوص تولید، رونق یافته و کشور از بابت تامین غذایی دچار بحران نمی شود.
مهندس مختاری تصریح کرد: برای تحقق اهداف سازمانی بایستی نهایت استفاده از پدافند غیرعامل را بکار گیریم، دغدغه های معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت حفظ نباتات استان با عملیاتی کردن پدافند غیرعامل برطرف خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید بر این موضوع که بایستی برنامه های مدیریتی و اجرایی خود در حوزه دام و گیاه را در قالب پدافند غیرعامل تدوین و برنامه ریزی کنیم، اظهار کرد: پدافند غیرعامل هم از بابت حراستی، امنیتی و هم از بابت فن آوری، تولیدی و در کل تمامی برنامه های معاونت تولیدات گیاهی و معاونت تولیدات دامی گردآوری، تنظیم و اجرا گردد. ​
وی گفت: با توجه به اینکه در کشور ما، تامین امنیت غذایی جزو وظایف جهادکـشاورزی مـی باشـد سلـسله اقـداماتی کـه مجموعه های مختلف کشاورزی در جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات در خصوص خدشه بـه امنیـت غـذایی و جلوگیری از ایجاد بحران در این بخش انجام می دهند نیز نوعی پدافند غیرعامل محسوب می شود.
مهندس مختاری اضافه نمود: در اجرای کشاورزی مقاومتی، کارشناسان جهادکشاورزی با بهره گیری از تمـام امکانـات موجـود و حـضور در​ مزارع و واحدهای دامداری ضمن انتقال دانش روز و بهره گیـری از دانـش بـومی آنهـا، بـین صـاحبان مـزارع و واحدهای تولیدی برتر و دیگر واحدها ارتباط ایجاد نموده و با برگزاری کارگاه های آموزشی در خود مـزارع و واحدهای تولیدی توان تولید و مدیریت مزارع را بیش از پیش ارتقاء خواهند داد.
​وی ادامه داد: مجموعه اقداماتی که ذکر شد، گرچه در راستای اجرای طرح کشاورزی مقاومتی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب است اما نتایج مهم و موثری که از مجموعه این اقدامات بدسـت مـی آیـد همگی نمایی از پدافند غیرعامل است که با افزایش توان کشور در بخش کشاورزی، در خنثی سازی نقشه های دشمنان ایران اسلامی نقش موثری را ایفا خواهد کرد.
مهندس مختاری در پایان سخنان خود آمادگی کامل معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان جهت اخذ اعتبارات استانی و بکارگیری اعتبارات درون سازمانی را برای پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل اعلام نمود.